Po raz pierwszy w Poznaniu! Jedyny taki! Poznański Klub Podnoszenia Ciężarów.

Klub powstał w kwietniu 2015 i budowany jest w celu realizowania misji szerzenia aktywności fizycznej i szeroko pojętej sprawności wśród dzieci i młodzieży. Treningi pod okiem certyfikowanych trenerów koncentrują się wokół pracy nad wszechstronnym rozwojem umiejętności fizycznych, koordynacyjnych oraz wytrzymałościowych. Praca z dziećmi odbywa się w małych grupach, ma charakter indywidualny i zabawowy.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.