1. ZAANGAŻOWANIE: wpadaj wcześniej, wychodź później. Pracuj nad swoimi słabościami. Wspieraj innych, kibicuj im i motywuj.
 2. PUNKTUALNOŚĆ: szanuj czas swoich trenerów, kolegów i koleżanek. Zsynchronizuj zegarek z Hangarowym timer’em i staraj się być na czas. Jeśli jednak się spóźnisz, pamiętaj: za każdą minutę po czasie wykonujesz 10 karnych burpees. Bezwzględnie.
 3. PROGRES: to jedno z ważniejszych słów w naszym boxie. Nie akceptujemy tutaj sformułowań: ‘nie dam rady’, ‘ nie umiem’, ‘nie chcę’. Jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
 4. PORZĄDEK: jeśli używasz sprzętu, odłóż go na miejsce w niezmienionym stanie. Usuń z niego ślady potu, krwi, magnezji, czy łez. To narzędzie pracy nas wszystkich i nie odbieraj innym komfortu pracy, jaki sam zastałeś w boxie.
 5. SZANUJ SPRZĘT: dźwięk upadającej pustej sztangi prawdziwie łamie nasze serca. Nie rzucamy też talerzami 5 kg (szare) oraz kettlami. Sprzęt nie jest wieczny. Dbajmy o niego! W przeciwnym wypadku czeka Cię kara 30 burpees.
 6. ZAPISY: w Hangarze dbamy o jakość. Nie bez przyczyny wprowadziliśmy zapisy na zajęcia. Pamiętaj, limit na grupie to 12 osób i więcej nie przyjmiemy. Zapisz się zatem na zajęcia przed przyjściem na trening. Jeśli się nie zmieścisz, pozostaje Ci open gym. Zarówno trenerzy jak i inni trenujący potrzebują komfortu i przestrzeni do pracy.
 7. NIE BLOKUJ MIEJSCA: zapisałeś się na zajęcia i coś Ci wypadło? Odwołaj rezerwację. Daj szansę innym na wykonanie treningu. Za blokowanie miejsc na zajęciach każdy ma do wykonania 50 karnych burpees PRZED kolejnymi zajęciami.
 8. PRYSZNIC NASZYM SKARBEM: a o skarb trzeba dbać. Jeśli po kąpieli pod Twoimi stopami zostają kałuże wody, zgarnij jej nadmiar mopem do odpływu.
 9. EGO ZOSTAW ZA DRZWIAMI: trenuj pokornie, słuchaj wytycznych trenera. Jeśli każe dołożyć ciężar na sztangę – dołóż. Jeśli zabrania- dostosuj się. To dla Twojego bezpieczeństwa.
 10. ZAPISZ TO: zapisuj swoje osiągnięcia. Swoje ciężary, czasy. Śledź swój progres. Trener nie jest w stanie zapamiętać Twoich wyników. A znajomość na temat Waszych możliwości zdecydowanie ułatwi pracę nad Waszym progresem.
 11. MAGNEZJA JEST ZŁOTEM: rozrzucaniu, rozsypywaniu i smarowaniu magnezją gdzie popadnie mówimy stanowcze NIE!
 12. NIE OSZUKUJ. LICZ. Rób każde powtórzenie technicznie poprawnie. Nie skracaj swojej drogi. Nieważne ile zajmie i to czasu. W oszukiwaniu nie ma nic fajnego! Trenujemy pokornie, słuchamy się wytycznych trenerów i nie szarżujemy. To dla Waszego bezpiecze
 13. HANGAR TWOIM DOMEM: chcemy stworzyć idealne miejsce do treningu. Chcemy, żebyś czuł się tutaj jak w domu. Mówimy do siebie po imieniu, witamy z każdym klubowiczem. Dbamy o dobrą i pozytywną atmosferę. Niech to miejsce pozbawione będzie lansu, sztuczności i zawiści. Bawmy się i trenujmy wspólnie, wspierajmy się i szanujmy nawzajem!

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
 3. Obiekt zapewnia:
  1. osobom zatrudnionym maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfkecji.
  2. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
  • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 7. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 8. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 9. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości sprzętów do ćwiczeń oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.
 10. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 11. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
 12. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
 14. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 15. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 minutowe pomiędzy zajęciami.
 18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
 19. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
 20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
 21. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 1,5m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: dystans społeczny oraz częste mycie i dezynfekcja dłoni. W przypadku, jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
 23. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
 24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
 25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.

 

REGULAMIN KLUBU HANGAR

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z klubu sportowego prowadzonego przez:

Julitę Furmaniak, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą Studio 21 Julita Furmaniak, na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania znajduje się w Poznaniu (61-619) przy ul. Karpia 31, posiadającym/ą numer NIP: 9950138396

(dalej: „Klub”).

 

 • 2 ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Świadczenie usług następuje po opłacenia abonamentu.
 2. Sprzedaż usług następuje po opłaceniu abonamentu.
 3. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 4. Abonamenty mogą być zawierane na:
 5. czas określony 3,4 lub 6 tygodni;
 6. na czas nieokreślony (członkowie stowarzyszenia KS HANGAR).
 7. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa.
 8. Status Klubowicza uzyskuje się z momentem akceptacji niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu wynikających z obowiązującego w Klubie cennika, w terminach określonych w regulaminie.
 9. Z momentem uzyskania statusu Klubowicza, każdy Klubowicz otrzymuje dostęp do systemu WOD.Guru.
 10. Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
 11. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 12. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych
  z zasadami współżycia społecznego.
 13. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
 14. Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu. W takiej sytuacji Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na teren obiektów Klubu.

 

 

 • 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU (BEZPIECZEŃSTWO)
 1. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
 2. Pracownicy Klubu pozostają do dyspozycji Klubowiczów, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
 3. Klub świadczy usługi w zakresie zajęć sportowych zorganizowanych.
 4. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie Klubowicz deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klubowicz taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 5. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 6. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić Klubowicza na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 8. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 9. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 10. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 11. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki KS HANGAR musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 12. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
  i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:

  1. gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie,
  2. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  3. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie,
   w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu,
  4. gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
 13. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 14. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.
 15. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klubowiczów w zajęciach, uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klubowicz zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę klubowicza zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. KS HANGAR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 16. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie KS HANGAR bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie KS HANGAR zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 

 • 4 GODZINY OTWARCIA
 1. Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Zakres możliwości przyznanych Klubowiczowi w obrębie Klubu jest uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu.
 2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu
  i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.hangar31.pl.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu według ustalonego harmonogramu zamieszczonego w Klubie oraz na stronie internetowej www.hangar31.pl.
 4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

 

 • 5 FUNKCJONOWANIE W RAMACH KLUBU
 1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości
  i pozytywnym nastawieniu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 5. Niezależnie od przypadków wskazanych w Regulaminie, Klub ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klubowicz rażąco narusza postanowienia Regulaminu, tj.:
 6. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;
 7. swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klubowiczów lub personel Klubu na utratę zdrowia lub życia;
 8. przekazuje swoją kartę członkowską innej osobie w celu umożliwienia jej wejścia do Klubu
 9. uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu;
 10. zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc
 11. W przypadku rozwiązania umowy, w terminie 14 dni od jej wygaśnięcia, zwracana jest uiszczona opłata abonamentowa za niewykorzystany wskutek rozwiązania umowy okres trwania karnetu. Klubowicz nie ma obowiązku uiszczać opłaty abonamentowej za niewykorzystany wskutek rozwiązania umowy okres trwania karnetu.
 12. Za wszelkie szkody materialne z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

 

 • 6 WEJŚCIE DO KLUBU
 1. Klubowicz zapisuje się na zajęcia przez system wod.guru przy każdorazowym wejściu do Klubu na zajęcia zorganizowane.
 2. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone,
 3. Członek Klubu może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, która może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia do Klubu. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących.
 4. W przestrzeniach klubu, poza salą treningową jest obwiązek zakrywania ust i nosa.
 5. Przy wejściu i wyjściu z klubu jest obowiązek dezynfekcji dłoni.
 6. KS HANGAR informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca KS HANGAR nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 7. Teren KS HANGAR jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie KS HANGAR znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu KS HANGAR. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

 

 • 7 ODZIEŻ SPORTOWA
 1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso
  lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
 2. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie
  z ręcznika. Należy dezynfekować każde urządzenie, z którego korzysta Klubowicz bezpośrednio po treningu.
 3. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami
  o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi
  do agresji i przemocy.
 4. W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).

 

 • 8 POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM
 1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
 2. Wszystkie przedmioty do ćwiczeń zdejmowane ze stojaka, muszą być na niego odkładane. Zabronione jest rzucanie przedmiotami do ćwiczeń z wysokości.
 3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce i zdezynfekowane.
 4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

 

 • 9 ODTWARZANIE MUZYKI
 1. Słuchanie muzyki innej niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki, np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
 2. Rozmowy telefoniczne na salach ćwiczeń/siłowni/salach fitness powinny być ograniczone
  do niezbędnego minimum.
 3. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 4. Klub nie oferuje swoim Klubowiczom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klubowicz deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 5. Trener w KS HANGAR prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

 

 • 10 TRENINGI PERSONALNE
 1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu.
 2. Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem.
 3. Integralną częścią treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
 4. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia.
 5. Trener po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej
  lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
 6. Pakiety treningów można zakupić w Klubie.
 7. Klubowicz może dokonać cesji zakupionego pakietu treningów na rzecz innej osoby posiadającej konto Klubowicza w Klubie.
 8. Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. 2 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez wiadomość SMS lub wiadomość wygenerowaną
  za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej Klubu hangar31.pl .
 9. W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, który powadził dany pakiet treningów, Klub zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego trenera.
 10. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie.

 

 • 11 ZAJĘCIA GRUPOWE
 1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących
  z Klubem.
 2. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać:
  1. przez stronę internetową wod.guru – w celu aktywacji konta należy zalogować się pod linkiem wod.guru wpisując mail podany przy zawarciu umowy z Klubem i dokonać ustawień Konta, więcej informacji znajduje się w Instrukcji na stronie www.hangar31.pl
  2. lub w recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
 3. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła.
 4. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 5. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.

 

 • 12 RODZINA, PRZYJACIELE I DZIECI
 1. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
 2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.

 

 • 13 SZATNIA
 1. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar sal do ćwiczeń/sal fitness/siłowni.
 2. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia
  lub zdrowia.
 3. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klubowicz deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 

 • 14 DOPING I INNE ŚRODKI
 1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 2. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji,
  a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia
  lub pod wpływem narkotyków.
 3. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 4. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, zostanie powiadomiona Policja.

 

 • 15 KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU
 1. Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
 2. Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła
  do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.
 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.
 4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:
  1. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
  2. treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
  3. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
  4. prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach;
  5. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
  6. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub
   lub trenera.
 5. W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:
  1. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
  2. przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;
  3. zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;
  4. dokonywanie płatności za karnety i treningi;
  5. wypisywanie się z zajęć i treningów;
  6. kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
  7. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia klubu.
 6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
 7. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:

  1. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
  2. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;

wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

 

 • 16 DANE OSOBOWE

 

 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: hangar.wod.guru

 

 • 17 REKLAMACJE
 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać na adres Klubu lub na dres poczty elektronicznej hangarbox31@gmail.com.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 • 18 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostepnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Klubowicza przy zawieraniu Umowy.
  2. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
  3. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 17 stycznia 2021 roku.

 

 • 19 Siła wyższa
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Klub jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Klubem i Klubowiczem.
 4. W przypadku, gdy Klubowicz z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klubowiczowi niezwłocznie po reorganizacji Klubu i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klubowiczem.
 6. Klubowicz będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Klub zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klubowicza sposób.
 8. Klubowicz wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

 • 20 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi KS HANGAR stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  1. Klubowicz jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  2. KS HANGAR Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: hangar.wod.guru
  3. Klubowicz akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf niniejszego rozdziału wygasa i traci moc.

 

 • 21 Zasady funkcjonowania Klubu w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.
 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii Klub od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów:
 2. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1,
 3. KS HANGAR zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,
 4. osoby chcące korzystać z obiektu Klubu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
 5. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,
 6. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d bada się stan faktyczny uprawiania „sportu wyczynowego”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć sportowych” lub „wydarzeń sportowych”,
 7. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, Klub ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
 8. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,
 9. klientowi, któremu KS HANGAR nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
 10. iż są one realizowane zgodnie z §21, 1, a-f,
 11. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności,
 12. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w §21 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.